Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-111SP-1201