Schémy štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast