Dotazník CKO k príprave programového obdobia 2014 – 2020