Odhalenie sochy Jána Ámosa Komenského na Európskom nádvorí v Komárne 3.5.2014