Informácia o dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!