Oznámenie PPA – 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry