Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia