Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12