Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov