Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla