Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 – Environmentálny fond