Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu