Žiadatelia o granty nad 100 tisíc eur musia splniť novú podmienku