VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU (SARIO) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE