Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017)