FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa – Podprogram 1.5.2