Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/03 – Šanca pre mladých