Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/01 – Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 3