Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/02 – REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce