Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/03 – Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – 2