Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze