Pozvánka na informačný seminár k Výzve 7.4 PRV SR 2014-2020