Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0