Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie vyzvanie vyhlásené dňa 06.06.2017