Aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu