Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 – časť č. 1, 2, 3 a Interreg SK-CZ seminár