Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Aktivizácia a podpora mladých NEET