Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc č. VII PHZZ pre rok 2017