Tlačová konferencia k projektu s názvom “HERBALAND”