Výzva “Zabezpečenie podujatia RRA Komárno v oblasti regionálneho rozvoja”