Výzva zabezpečenie podujatia RRA Komárno v oblasti regionálneho rozvoja