Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou I. štvrťrok 2019