Kategória

Dokumenty

Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie, ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), zverejnilo podporný dokument
Čítaj ďalej...

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou I. štvrťrok 2019

Čítaj ďalej...

Zmluva – SILVER ECONOMY – publicita projektu

Čítaj ďalej...

Súhrnná správa_ IV.štvrťrok

http://rrakn.sk/files/2019/03/Súhrnná-správa-o-zákazkách-nad-5000_IV.štvrťrok-2018.pdf
Čítaj ďalej...

Súhrnná správa_ III. štvrťrok

http://rrakn.sk/files/2019/03/Súhrnná-správa-o-zákazkách-nad-5000_III.štvrťrok-2018.pdf
Čítaj ďalej...

Zmluva – Zabezpečenie osvetových aktivít v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Čítaj ďalej...

Výzva k zákazke “Tvorba a propagácia 5 ks moderných videí z Podunajska”

Výzva_tvorba a propagácia 5ks moderných videí z Podunajska
Čítaj ďalej...

Súhrnná správa_II.štvrťrok

http://rrakn.sk/files/2019/03/Súhrnná-správa-o-zákazkách-nad-5000_II.štvrťrok-2018.pdf
Čítaj ďalej...

Objednávka tvorba webstránky

Obj_web
Čítaj ďalej...

Objednávka tlačová konferencia

Objednavka_tlačovka
Čítaj ďalej...