Kategória

Egyéb

Výzva “Zabezpečenie podujatia RRA Komárno v oblasti regionálneho rozvoja”

Výzva zabezpečenie podujatia RRA Komárno v oblasti regionálneho rozvoja
Čítaj ďalej...

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s  Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Oprávnení žiadatelia: – orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy – samospr
Čítaj ďalej...

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov   Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuál
Čítaj ďalej...

Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 – Environmentálny fond

Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017  o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špecifikácia a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené
Čítaj ďalej...

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

 Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia. – Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola. – Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií. – Do regiónov poputuje takmer 200 mili
Čítaj ďalej...

20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR VYPISUJE 20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017   Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ub
Čítaj ďalej...

RegioStars 2016

V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest sa v utorok večer  odovzdávali ceny RegioStars . Táto každoročná súťaž v rámci celej EÚ kladie dôraz na najviac inovatívne a inšpiratívne projekty financované Európskou úniou. Zo 104 žiadostí nezávislá odborná porota posunula do užšieho výber
Čítaj ďalej...

Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na fázované projekty

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na  fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II.
Čítaj ďalej...

Výzva na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2016)

Základným cieľom výzvy je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR.   Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na pod
Čítaj ďalej...

Zoznam inštalácií zariadení s preplatenými poukážkami (Zelená domácnostiam)

Zoznam inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pri ktorých boli preplatené poukážky, je k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam v časti Domácnosti (http://bit.ly/1THsozE). Preplatených je 1057 poukážok v hodnote vyše 2,2 milióny €. Zoznam bude pr
Čítaj ďalej...