Kategória

Egyéb

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na z
Čítaj ďalej...

EKOturistika v obciach Kamenín a Héreg

V rámci projektu s názvom “EKOturistika v obciach Kamenín a Héreg”, kód projektu SKHU/1601/1.1/225 sa rekonštruoval pastiersky dom a v jeho vonkajšom priestore rekreačný areál, detské ihrisko, parkovisko, vysadili sa stromy ako ochranný pás medzi priemyselnou a obytnou čas
Čítaj ďalej...

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou II. štvrťrok 2019

Čítaj ďalej...

Tlačová konferencia a prednášky o projekte Silver Economy

Regionálna rozvojová agentúra Komárno usporiadala svoju tlačovú konferenciu a prednášky v rámci projektu Silver Economy. Akcia sa uskutočnila v reštaurácii Kortina v Komárne 25. apríla o ôsmej hodine. Organizácie, ktoré sa projektu zúčastnili, poskytli bezplatné kurzy pre 50-ročných.
Čítaj ďalej...

Konferencia Silver Economy: Stredobodom sú ľudia nad 50 rokov

Dňa 25. apríla Regionálna rozvojová agentúra Komárno organizuje konferenciu projektu “SILVER ECONOMY” v reštaurácii Kortina v Komárne. Podrobný program: 9:30 „Otvorenie a privítanie účastníkov“, Árpád Horváth, predseda správnej rady RRA Komárno, primátor Mesta Kolárovo (SK
Čítaj ďalej...

Ľudia nad 50 rokov získavajú poznatky modernej doby na bezplatných kurzoch

Regionálna rozvojová agentúra Komárno spustila bezplatné kurzy pre ľudí nad 50 rokov. Účastníci sa zdokonaľujú v oblasti moderných vymožeností dnešnej doby. V rámci kurzov projektu Silver Economy sa účastníci učia narábať s e-administratívou, modernými smart zariadeniami, absolvujú ku
Čítaj ďalej...

MEGHÍVÓ a „SILVER ECONOMY“, című pályázat konferenciájára

MEGHÍVÓ A Komáromi Területi Fejlesztési Ügynökség (SK) tisztelettel meghívja Önt az „SILVER ECONOMY“, című pályázat konferenciájára,  Melyre 2019. (csütörtökön) április 25-én kerül sor a KORTINA-ban, (Ulica priateľstva – Bašty II., 945 01 Komárno, Szlovákia) 9:30 órától.   A projekt m
Čítaj ďalej...

POZVÁNKA na konferenciu k projektu SILVER ECONOMY

Dovoľujeme si pozvať Vás na konferenciu k projektu s názvom SILVER ECONOMY  ktorá sa uskutoční dňa 25.4.2019 vo štvrtok od 9:30 hod. v Kortine Ulica priateľstva – Bašty II., 945 01 Komárno. Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných a súkromných inštitúcií, spolup
Čítaj ďalej...

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti J.
Čítaj ďalej...

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti L.
Čítaj ďalej...