Kategória

Iné

Vláda SR na 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

Vláda SR 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály: pod bodom 4: Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatr
Čítaj ďalej...

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov   Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuál
Čítaj ďalej...

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

V stredu 15.03.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ za účasti zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizác
Čítaj ďalej...

Usmernenia MŽP SR

Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného pr
Čítaj ďalej...

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC451-2017-20 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 14.
Čítaj ďalej...

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebež
Čítaj ďalej...

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá!

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá! Deti zo základných škôl nám môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent. Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky vyhlasuje druhý ročník súťaže detských kresieb s názvo
Čítaj ďalej...

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov Ministerstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie. „Nie každý dom musí byť z tehál, či betónu. Drevo, ktoré na
Čítaj ďalej...

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

 Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia. – Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola. – Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií. – Do regiónov poputuje takmer 200 mili
Čítaj ďalej...

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúča
Čítaj ďalej...