Kategória

Iné

Samosprávy musíme pri čerpaní EÚ fondov považovať za partnerov, nie nepriateľov

Samosprávy musíme pri čerpaní EÚ fondov považovať za partnerov, nie nepriateľov  Zjednotiť systém čerpania eurofondov a obnoviť dôveru prijímateľov finančnej pomoci – tieto ciele hodnotí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini ako priority slovenského
Čítaj ďalej...

Štartuje Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu, podnikateľom má pomôcť zvyšovať ich konkurencieschopnosť

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odštartovalo po 18-mesačnej prípravnej fáze zavádzanie Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR). V Bojniciach sa v priebehu tohto týždňa vyškolia vybraní experti, ktorí budú pôsobiť vo všetkých ôsmich kraj
Čítaj ďalej...

Európa pre občanov – výsledky

Európa pre občanov Selection results – Measure 2.1 ‘Town Twinning’ (deadline 1st March 2016): https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/selection-results-measure-21-town-twinning_en Selection Results: Strand 2 Measure 2.2 ‘Networks of tow
Čítaj ďalej...

Začali sa prípravy zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Začali sa prípravy zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín Rokovanie dočasnej pracovnej skupiny na pôde MK SRNa pôde Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa dnes uskutočnilo úvodné stretnutie Dočasnej pracovnej skupiny (DPS) Rady vlády Slovenskej republiky pre kult
Čítaj ďalej...

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzani
Čítaj ďalej...

Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky

S cieľom dostatočným spôsobom ozrejmiť, aký dátum je rozhodujúci pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie pre zhotoviteľov. Rozhodujúci je dátum doručenia osobne na pracovisko SIEA a dátum podania žiadosti o preplatenie na
Čítaj ďalej...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/01 – Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/01 – Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľ
Čítaj ďalej...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.3, špecifický cieľ 1.3.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Ope
Čítaj ďalej...

Neziskovky, získajte bezplatné právne služby

Neziskovky, získajte bezplatné právne služby Otvorili sme jarnú výzvu na posielanie žiadostí do programu Advokáti Pro Bono. Advokáti a advokátske kancelárie zapojené v programe poskytujú svoju právnu expertízu na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Od spustenia programu (jún 201
Čítaj ďalej...

V Programovom vyhlásení vlády sú opatrenia, ktoré zmenia rómske komunity

V záujme dosiahnutia očakávaných zmien v rómskych komunitách sa teším, že vláda našla odvahu a svoje programové vyhlásenie založila na oveľa obsažnejších a konkrétnejších   opatreniach ako bolo programové vyhlásenie vlády v predchádzajúcich štyroch rokoch. S obsahom súčasného programo
Čítaj ďalej...