Kategória

Iné

školenia pre EURO – úradníkov EŠIF

Rozbiehame nové školenia pre EURO – úradníkov EŠIF 04.02.2016 – Dovoľujeme si Vás informovať, že Dodatkom č. 4 k Organizačnému poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2013, vznikol nový Odbor vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturáln
Čítaj ďalej...

Nové programové obdobie EÚ prinesie Bratislave nové projekty

Nové programové obdobie EÚ prinesie Bratislave nové projekty 02.02.2016 Bratislava (2. februára 2016) – O zhodnotení doterajšej spolupráce aj vízii ďalších spoločných projektov pre zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste hovorili minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj
Čítaj ďalej...

Žiadosti o poukážky v Zelenej domácnostiam nevypĺňali roboty

Žiadosti o poukážky v Zelenej domácnostiam nevypĺňali roboty Medializované podozrenia z automatického vypĺňania žiadostí robotom v 2. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré vychádzajú predovšetkým z vysokých čísiel priradených k žiadostiam o poukážky krátko po spustení systému, sa n
Čítaj ďalej...

Pripravujeme Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil proces prípravy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „AP OGP 2016-2019“). Našim záujmom je využiť participatívne metódy tvorby a zapojiť čo najširšie spektrum odborníkov z r
Čítaj ďalej...

Nové webové sídlo Výskumnej agentúry

Výskumná agentúra má nové webové sídlo http://www.vyskumnaagentura.sk/ . Nové webové sídlo obsahuje obe programové obdobia: preklikom podmenu PO 2007 – 2013 na http://www.asfeu.sk/ pre OPVaV a OPV, PO 2014 – 2020 pre OPVaI. Všeobecný informačný mail je: info@vyskumnaagentu
Čítaj ďalej...

Verejné obstarávanie sa agropodnikateľov týkať nebude

Nový zákon o verejnom obstarávaní udeľuje výnimku pre osoby agropotravinárskeho priemyslu. BRATISLAVA. Nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý začiatkom decembra podpísal prezident SR Andrej Kiska, výrazne prospeje subjektom poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. Uviedla to
Čítaj ďalej...

Hlavné priority a výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v období 2014-2020

18.12.2015 – Fondy posilnia inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, zlepšia výkonnosť vedecko-výskumného systému a podporia spoluprácu medzi výskumnými organizáciami, univerzitami a podnikateľským sektorom. Investície vo výške 1,8 miliardy EUR zabezpečia nárast súkromných a ve
Čítaj ďalej...

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.11.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007- 2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007
Čítaj ďalej...

Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Vláda SR dnes na svojej 191. schôdzi okrem iných bodov prerokovala a schválila ako bod č.27 Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
Čítaj ďalej...

Zahlasujte za náš projekt v Kolárove “Športový detský raj v centre mesta”

Nadácia VUB vybrala 24 najnápaditejších komunitných projektov po celom Slovensku. Teraz je na vás, aby ste vybrali, ktoré projekty získajú financovanie od Nadácie VÚB. V každom kraji víťazí projekt s najväčším počtom hlasov!!! Jeho realizáciu podporí Nadácia VUB sumou 10 000 €. Za náš
Čítaj ďalej...