Kategória

Iné

Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach – informačný seminár

Ďakujeme Vám za Vašu účasť na informačnom seminári venovanom téme mestského rozvoja, ktorý sa uskutočnil dňa 6. decembra 2016 Bratislave. Veríme, že informácie, ktoré na podujatí odzneli, boli pre Vás prínosné. Prikladáme zoznam účastníkov.   Ako sme už vopred avizovali, prezentá
Čítaj ďalej...

Začína príprava nového obdobia Nórskych fondov

Sekretariát EHP a Nórska vyhlásilo výzvu na výber sprostredkovateľa grantového fond Aktívni občania. Sprostredkovateľ bude zodpovedný za nastavenie a implementáciu fondu na Slovensku v objeme finančných prostriedkov 9 mil. eur v rokoch 2014-2021, smerovaných na občiansku spoločnosť a 
Čítaj ďalej...

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 dosiahlo 97,53 %

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka dosiahlo 11,331 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období
Čítaj ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Generálny štátny radca – generálny riaditeľ Sekcie programov cezhraničnej spolupráce

Generálny štátny radca – vedúci zamestnanec – generálny riaditeľ Sekcie programov cezhraničnej spolupráce – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2017/2) Názov a sídlo služobného úradu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66
Čítaj ďalej...

Sprístupnenie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov

Ctení žiadatelia, dnes 14.1.2017 sme sprístupnili v našom registračnom systéme tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania projektov. http://podpora.fpu.sk/   Zdroj: FPu
Čítaj ďalej...

Fond na podporu umenia zjednodušil podmienky podávania povinných potvrdení k zmluve

Pri podávaní povinných potvrdení k zmluve postupujte podľa týchto inštrukcií: O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnutév jednom termíne: Žiadateľ predloží potvrdenia len v jednom origináli alebo overenej kópii. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnutév
Čítaj ďalej...

Peter Pellegrini: Investície pre regióny a internet všetkým

Na príchod nových investícií do menej rozvinutých regiónov, dôsledné napĺňanie už prijatých akčných plánov a využitie 15 miliárd eur zo štrukturálnych fondov na zvýšenie kvality života na Slovensku sa zameria v roku 2017 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pelle
Čítaj ďalej...

Všetky informácie o doprave sú dostupné verejnosti

Žilina (10. januára 2017) – Národný systém dopravných informácií je od dnes dostupný aj verejnosti. Cestujúci sa na stránke www.odoprave.info dozvedia nielen to, kde sú nehody alebo zdržania, ale pozrieť si môžu aj aktuálne počasie, meškania vlakov alebo pohyb vozidiel údržby. Pre ver
Čítaj ďalej...

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 – II. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovani
Čítaj ďalej...

Oznámenie o postupe pri zaraďovaní do záväzkov neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020

Z dôvodu opakujúcich sa otázok záujemcov o zaradenie do nových záväzkov neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014- 2020) poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) toto vysvetlenie postupu: Podľa § 3 zákona č. 543/2007 Z
Čítaj ďalej...