Kategória

O regióne

Zahlasujte za náš projekt v Kolárove “Športový detský raj v centre mesta”

Nadácia VUB vybrala 24 najnápaditejších komunitných projektov po celom Slovensku. Teraz je na vás, aby ste vybrali, ktoré projekty získajú financovanie od Nadácie VÚB. V každom kraji víťazí projekt s najväčším počtom hlasov!!! Jeho realizáciu podporí Nadácia VUB sumou 10 000 €. Za náš
Čítaj ďalej...

Regionális értékek

Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével és megosztásával segítsen a Komáromi járás regionális értékeinek összegyűjtésében. A regionális értékeknek számít valamennyi szellemi, anyagi, természeti, társadalmi érték és termék, amely valamely alkotó tevékenység során keletkezett, gyárt
Čítaj ďalej...

Regionálne jedinečnosti

Pomôžte nám vyplnením resp. zdieľaním tohto dotazníka nájsť čo najviac regionálnych špecifík, jedinečností okresu Komárno. Sú nimi všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomo
Čítaj ďalej...

HUSKDANUBE APP

Stiahnite si APP Info o regióne! Töltse le az INFÓK a régióról APPot! Komárno (SK Komárom) – Kravany nad Dunajom (Karva) Komárno(SK Komárom) – Kolárovo (Gúta) Komárno (SK Komárom) – Číčov (Csicsó)       www.huskdanube.eu Vaše návrhy na vylepšenie, doplnenie APP prosím zasie
Čítaj ďalej...

Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity – LAGS4EU

Tlačová správa zo dňa 30.6.2015 Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov je partnerom v projekte s názvom „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“, ktorý financuje Európska únia  v rámci Programu Európa pre občanov pod opatrením družobné partnerstvá miest. Hlavný
Čítaj ďalej...

Záverečná konferencia k projektu „HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6“

Tlačová správa zo dňa 28.apríla 2015 V muničnom sklade komárňanskej pevnosti sa uskutočnila konferencia v rámci projektu „HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6“ (kód projektu: HUSK/1301/2.3.1/0005), ktorý je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovensk
Čítaj ďalej...

ZBER PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií v území MAS. Základným predpokladom pre získanie týchto finančný
Čítaj ďalej...

Podujatia 2014

V roku 2014 sme organizovali niekoľko podujatí určených na informovanie (predovšetkým samospráv) o aktuálnych možnostiach podpory aktivít v regióne. Najdôležitejšie bolo informovanie o novej metodike vypracovania Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí. Nemej dôležit
Čítaj ďalej...

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne realizuje projekt v rámci podprogramu “Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom”

      Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne realizuje projekt  v rámci podprogramu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom s názvom: “Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarský
Čítaj ďalej...

Odhalenie sochy Jána Ámosa Komenského na Európskom nádvorí v Komárne 3.5.2014

Občianske združenie PALATINUS Vás pozýva na slávnostne odhalenie sochy Jána Ámosa Komenského, ktoré sa uskutoční v sobotu 3.5.2014 o 15:00 na Nádvorí Európy. A PALATINUS polgári társulás tisztelettel meghívja Ont a  Johannes Amos COMENIUS szobrának ünnepélyes leleplezésére, amelyre 20
Čítaj ďalej...