Kategória

Podujatia

Projekt Chute podunajskej prírody

Jednou z aktivít projektu Chute podunajskej prírody, SKHU/1601/1.1/258, bol festival v Klížskej Nemej.  
Čítaj ďalej...

Workshop k projektu “HERBALAND”

Workshop dňa 29. augusta 2018 o 10:00 hod.  na brehu Mŕtveho ramena Váhu v Komárne organizuje Regionálna rozvojová agentúra Komárno k projektu s názvom „HERBALAND“, ID projektu: SKHU/1601/4.1/150, podporeného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovan
Čítaj ďalej...

Tlačová konferencia k projektu s názvom “HERBALAND”

Regionálna rozvojová agentúra Komárno realizuje dňa 23.11.2017 o 10:30 hod. v Podunajskom múzeu Komárno tlačovú konferenciu v rámci projektu s názvom „HERBALAND“. Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaného Regionálna rozv
Čítaj ďalej...

Tlačová konferencia k projektu “Kruh cirkulárnej ekonomiky”

V rámci projektu “Kruh cirkulárnej ekonomiky” realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, organizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. úvodnú tlačovú
Čítaj ďalej...

InvestEU Roadshow: Tento týždeň v Snine, Poprade a Kežmarku

  V stredu (7. júna) sa v Snine uskutoční ďalšie z podujatí pod hlavičkou InvestEU Roadshow, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie ľudí v regiónoch o Európskej únii a o projektoch financovaných z európskych zdrojov vo forme diskusií, aktivít, či kvízov s možnosťou vyhrať množstvo at
Čítaj ďalej...

Seminár k výzvam, zameraným na obce s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra, ako sprostredkovateľský orgán  pre OP Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Košický samosprávny kraj pripravuje 9. júna 2017 informačný seminár o výzvach, vyhlásených v rámci prioritných osí 5. „Integrácia marginalizovaných rómskych komun
Čítaj ďalej...

Verejná diskusia k podpore FPU v oblasti hudby

Fond na podporu umenia pozýva žiadateľov a prijímateľov pôsobiacich v oblasti hudby na verejnú diskusiu k otázkam organizácie podpory, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2017 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11 v Bratislave o 14:30h.   Počet účastníkov
Čítaj ďalej...

Seminár pre mimovládne neziskové organizácie v Nitrianskom kraji

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na informačný seminár k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je určený pre mimovládne neziskové org
Čítaj ďalej...

Pozvánka na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión… priateľov a nápadov“

  Ak je pre Teba poľsko-slovenské pohraničie dôležité Ak máš nápad na poľsko-slovenský projekt v oblasti vzdelávania, cestovania, životného prostredia a kultúry Ak hľadáš partnera pre spoluprácu na poľskej alebo slovenskej strane Ak si pripravený/á na otvorenú a aktívnu diskusiu o nov
Čítaj ďalej...

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17 V BANSKEJ BYSTRICI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období
Čítaj ďalej...