Kategória

Výzvy

Uzávierka na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko je predĺžená do 31. 5. 2017.

    V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít: podporu doktorátov pod dvojitým vedením, podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľom vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa, podporu prednáškových cyklov vynikajúc
Čítaj ďalej...

10. kolo je určené pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji

  O poukážky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) požiadať v projekte Zelená domácnostiam 23. mája 2017 o 15. h.   Na najbližšie 10. kolo je podľa zverejnených osobitných podmienok vyčlenená suma 1,2 milióna €. Vydanýc
Čítaj ďalej...

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod
Čítaj ďalej...

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratn
Čítaj ďalej...

Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.   V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 30 tisíc eur.
Čítaj ďalej...

Technika hrou od základných škôl

  Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informá
Čítaj ďalej...

Rozvíjať technik(o)u

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.   Ciele grantového programu: Podpor
Čítaj ďalej...

Nemčina do materských škôl

  Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti.   Podporené projekty získajú: Školenie pre učiteľov/ky, Sad
Čítaj ďalej...

HOSŤUJÚCI PROFESOR

  Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017 Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na:   Hosťovanie zahraničného profesora / profeso
Čítaj ďalej...

Vy rozhodujete, my pomáhame   Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.   Od 15. mája 2017 je opäť otvorený program “Vy rozhodujete, my pomáhame̶
Čítaj ďalej...