Kategória

Výzvy

VÝZVA: NÁUČNÉ CHODNÍKY

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Náučné chodníky.   Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho z
Čítaj ďalej...

Vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach

Vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017
Čítaj ďalej...

VÝZVA NA PODPORU MARKETINGU A SPRACOVANIA PRODUKTOV RYBOLOVU

VÝZVA NA PODPORU MARKETINGU A SPRACOVANIA PRODUKTOV RYBOLOVU Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh.   Oprávnení žiadatelia: Fy
Čítaj ďalej...

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016 Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 06.04.2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho
Čítaj ďalej...

VÝZVY PRE PO A FO: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY

VÝZVY PRE PO A FO: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.   OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: – fyzické osoby – právnické osoby Dotáciu nemožno poskytnú
Čítaj ďalej...

Výskumná agentúra vyhlásila vyzvanie na národný projekt

Výskumná agentúra vyhlásila vyzvanie na národný projekt Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017 Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém vý
Čítaj ďalej...

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádza
Čítaj ďalej...

MH SR – aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikov
Čítaj ďalej...

VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE Viac na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativ
Čítaj ďalej...

VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU (SARIO) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU (SARIO) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_internacionalizacia_msp/
Čítaj ďalej...