Kategória

Výzvy

HLAS MLADÝCH

MŠVVaŠ SR sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2021 v programe HLAS MLADÝCH. Cieľ výzvy Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy HLAS/R/20
Čítaj ďalej...

Výzva 3/2021 Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond vyhlasuje výzvu pre oprávnených žiadateľov. Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných
Čítaj ďalej...

Výzva 4/2021 Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond vyhlasuje výzvu pre oprávnených žiadateľov. Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných
Čítaj ďalej...

Výzva 5/2021 Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond vyhlasuje výzvu pre oprávnených žiadateľov. Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných
Čítaj ďalej...

SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2021 SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Cieľ výzvy Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy SL
Čítaj ďalej...

SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

MŠVVaŠ SR sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým. Cieľ výzvy Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štát
Čítaj ďalej...

Výzva č. 7/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Min
Čítaj ďalej...

Výzva č. 8/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 8/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Min
Čítaj ďalej...

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Min
Čítaj ďalej...

3. výzva v téme Občianska participácia

V programe Active Citizens Fund – Slovakia je vyhlásená 3. výzva na predkladanie žiadostí o grant. Program Active Citizens Fund – Slovakia 3. výzva na predkladanie žiadostí o grant Téma 1: OBČIANSKA PARTICIPÁCIA Kód výzvy: 01 – 3 Dátum vyhlásenia výzvy: 26. január 2021 Dátum uzávierky
Čítaj ďalej...