Kategória

Výzvy

INTENDA – podporujeme súčasné umenie

Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia. V šiestom ročníku grantového programu, sme sa rozhodli opäť zamerať sa na podporu
Čítaj ďalej...

Futbal to je hra 2014

podpora športovej činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov: –          na nákup ššportového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele); –          na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky, iná technika); –          na rekonštrukci
Čítaj ďalej...

Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých si
Čítaj ďalej...

Výzva č. OPŽP-PO1-14-1 z 28.2.2014 (1.2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok   Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD Operačný cieľ 1.2: ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ   kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1 Výzva na predkladanie žiadostí o
Čítaj ďalej...

Súťaž: “Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu”

Úrad vlády Slovenskej republiky ,odbor informovanosti a publicity , v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia, vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu“. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých š
Čítaj ďalej...

Otvorený grant 2014 – Slovenská sporiteľňa (podávanie projektov do 31.12.2014)

Nadácia realizuje časť svojich aktivít prostredníctvom grantových programov. Každoročne vyhlasuje OTVORENÉ programy určené verejnosti a grant pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností. pri posudzovaní projektov správna rada hodnotí: ich zameranie kvalitu sprac
Čítaj ďalej...

Grantový program: Stredoškoláci do sveta

Grantový program Stredoškoláci do sveta má ambíciu nadviazať na úspešný grantový program Nadácie Tatra banky, prostredníctvom ktorého podporuje najlepších slovenských študentov vysokých škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré upl
Čítaj ďalej...

Rozvíjame občiansku identitu – výzva v 6. grantovom kole

Cieľom šiesteho grantového kola v programe Rozvíjame občiansku identitu je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém – posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladýc
Čítaj ďalej...

Európa opäť hľadá výnimočné podnikateľské projekty

Európska komisia (EK) vyhlasuje ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Projektu sa každoročne zúčastní okolo 350 organizácií z celej Európy. Zapojiť sa môžu aj slovenskí podnikatelia alebo tí, ktorí podnikom na Slovensku
Čítaj ďalej...

Nadácia pre deti Slovenska – Vyhlásenie 15. ročníka GP Hodina deťom

30. január 2014 Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Finančné prostriedky 15. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. ma
Čítaj ďalej...