Kategória

Výzvy

Výzva – OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 Operačný program:Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 2:Podpora sociálnej inklúzie Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociál
Čítaj ďalej...

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci

V zmysle schváleného Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2013, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 18.februára 2013 nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty oficiálnej rozvojove
Čítaj ďalej...

Akcia 4: Aktívna európska pamiatka

Cieľom tejto akcie je pripomínanie obetí nacizmu a stalinizmu. 1. jún (začiatok projektu medzi  1. decembrom v roku uzávierky a 31. májom  roku po termíne) Podrobné informácie o postupe pri príprave žiadosti nájdete v Programovej príručke s Korigendom. Čakáme na zverejnenie potrebných
Čítaj ďalej...

Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest a obcí spočívajú v spájaní občanov z partnerských miest, pričom sa využívajú výhody partnerstva medzi obcami na posilňovanie vzájomných poznatkov a porozumenia medzi občanmi a medzi kultúrami. 1. február (začiatok medzi 1. júnom
Čítaj ďalej...

Aktívne občianstvo a inklúzia

Program podpory mimovládnych organizácií Toto je dočasná verzia stránky www.eeango.sk/aoi. Finálna verzia bude spustená 28. februára 2013.   Aktualita: Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov a spustenie stránky programu   Dňa 28. februára 2013 bude vyhlásená výzva na pre
Čítaj ďalej...

Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí

Chcete chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo svojej obce? Predložte svoj projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť váš sen uskutočniť. Sumu 100 tisíc eur rozdelíme medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo
Čítaj ďalej...

Program: Rozvíjame občiansku identitu

yhlasujeme štvrté grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom je prispieť k rozvoju aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém – posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovani
Čítaj ďalej...

Vyhlasujeme 3. ročník programu Think big

Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít.   Program sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS a Nadáciou pre deti S
Čítaj ďalej...

Poklady môjho srdca

Zamestnanecká grantová schéma Poklady môjho srdca Nadácia VÚB po siedmykrát otvára zamestnanecký grantový programPoklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a
Čítaj ďalej...

Hodina deťom vyhlasuje 14. ročník Grantového programu

07. február 2013 Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 14. ročník Grantového programu Hodina deťom /GP HD 14/. Finančné prostriedky 14. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2013, rozdelí do týchto programových oblastí: 1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI Preventívne projekty zamerané na
Čítaj ďalej...