Kategória

Výzvy

Orange – Zamestnanecký grantový program a Grantový program pre predajcov

Zamestnanecký grantový program Nadácia Orange sa snaží prispievať k rozvoju regiónov Slovenska aj vďaka aktívnym zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Považujeme za dôležité podporiť tých zamestnancov, ktorí si aj popri svojich pracovných povinnostiach nájdu čas a venujú sa
Čítaj ďalej...

OSF – Fond pre MVO

OSF vyhlasuje II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít
Čítaj ďalej...

Nadácia TB – Dobré srdce – zamestnanecký program

Program Dobré srdceTB je založený na darovaní 2 % daní zamestnancami Tatra banka Group na aktivity verejnoprospešného charakteru z rôznych oblastí. Tento príspevok je následne na základe vypracovaného projektu a predloženej žiadosti navýšený o podporu z Nadácie Tatra banky. Zamestnane
Čítaj ďalej...

Orange – Zelená pre seniorov

Na Slovensku sa každoročne zvyšuje počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti dosahuje takmer 980 tisíc. Ide o významnú skupinu populácie, preto je dôležité im venovať pozornosť. Prieskumy ukazujú, že takmer polovica seniorov má stále veľa záujmov a tiež prejavuje záujem o
Čítaj ďalej...

SPPoločne

SPPoločne pre ľudí –          projekty zamerané na kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné, kultúrne a verejnoprospešné podujatia a akcie určené pre rôzne skupiny obyvateľstva (deti a mládež, ľudia so znevýhodnením a široká verejnosť) s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; –
Čítaj ďalej...

Orange – Grantový program pre optimistov

Druhý ročník Grantového programu pre optimistov je príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Predpokladom na podporu užitočných nápadov je ich realizácia prostredníctvom dobrovo
Čítaj ďalej...

Obce bližšie k vám 2014

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných umeleckých a historických pamiatok, či na ochranu životného prostredia v obciach, mestách alebo
Čítaj ďalej...

Nadácia TB – Študenti idú do sveta (vysokoškoláci)

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými š
Čítaj ďalej...

Výzva č. I ÚSVRK 2014 MV SR

Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých s
Čítaj ďalej...

INTENDA – podporujeme súčasné umenie

Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia. V šiestom ročníku grantového programu, sme sa rozhodli opäť zamerať sa na podporu
Čítaj ďalej...