Kategória

Výzvy

Mestá a obce môžu získať až 10-tisíc eur aj na obnovu pamiatok či podporu kultúrnych podujatí

Chcete chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo svojej obce? Predložte svoj projekt a Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vám môže pomôcť váš sen uskutočniť. Sumu 100 tisíc eur rozdelíme medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo
Čítaj ďalej...

Program: Rozvíjame občiansku identitu

yhlasujeme štvrté grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom je prispieť k rozvoju aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém – posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovani
Čítaj ďalej...

Vyhlasujeme 3. ročník programu Think big

Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít.   Program sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS a Nadáciou pre deti S
Čítaj ďalej...

Poklady môjho srdca

Zamestnanecká grantová schéma Poklady môjho srdca Nadácia VÚB po siedmykrát otvára zamestnanecký grantový programPoklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a
Čítaj ďalej...

Hodina deťom vyhlasuje 14. ročník Grantového programu

07. február 2013 Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 14. ročník Grantového programu Hodina deťom /GP HD 14/. Finančné prostriedky 14. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2013, rozdelí do týchto programových oblastí: 1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI Preventívne projekty zamerané na
Čítaj ďalej...

Visegrad Strategic Program

The aim of the Visegrad Strategic Program (Strategic Grants) is to sup­port long-term projects of strate­gic char­ac­ter that link insti­tu­tions of all four Visegrad Group coun­tries. The projects must adhere to at least one of the pri­or­i­ties defined by the Conference of Ministers
Čítaj ďalej...

Standard Grants – 15.3.2013

With the excep­tion of cross-border projects, enti­ties from at least three Visegrad Group (V4) coun­tries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) must be involved (e.g., a V4 orga­nizer and at least two V4 part­ners). It is advised, how­ever, to include part­ners from all
Čítaj ďalej...

Small Grants – 1.3.2013

With the excep­tion of cross-border projects, enti­ties from at least three Visegrad Group (V4) coun­tries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) must be involved (e.g. a V4 orga­nizer and at least two V4 part­ners). It is advised, how­ever, to include part­ners from all V
Čítaj ďalej...

Prieskum

Vážená spoločnosť! Obchodná a priemyselná komora v župe Komárom-Ostrihom (KEKI) v spolupráci s Ekonomickou Fakultou Univerzity J. Selyeho (EF UJS) a s Personálnym a Manažérskym Výskumným Centrom Univerzity Szent István v Gödöllő (HU) vyhotovuje rozsiahly medzinárodný prieskum o rozšír
Čítaj ďalej...

Výzva: Fond bilaterálnej spolupráce

Výzva: Fond bilaterálnej spolupráce Vyhlásenie výzvy: 4. február 2013 Uzávierka prijímania žiadostí: Výzva je priebežná, trvanie výzvy: – projekty na vyhľadávanie a tvorbu partnerstiev: do 30. apríla 2014 – projekty na výmenu skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie:
Čítaj ďalej...