Kategória

Výzvy

Poklady môjho srdca

Zamestnanecká grantová schéma Poklady môjho srdca Nadácia VÚB po siedmykrát otvára zamestnanecký grantový programPoklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a
Čítaj ďalej...

Hodina deťom vyhlasuje 14. ročník Grantového programu

07. február 2013 Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 14. ročník Grantového programu Hodina deťom /GP HD 14/. Finančné prostriedky 14. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2013, rozdelí do týchto programových oblastí: 1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI Preventívne projekty zamerané na
Čítaj ďalej...

Visegrad Strategic Program

The aim of the Visegrad Strategic Program (Strategic Grants) is to sup­port long-term projects of strate­gic char­ac­ter that link insti­tu­tions of all four Visegrad Group coun­tries. The projects must adhere to at least one of the pri­or­i­ties defined by the Conference of Ministers
Čítaj ďalej...

Standard Grants – 15.3.2013

With the excep­tion of cross-border projects, enti­ties from at least three Visegrad Group (V4) coun­tries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) must be involved (e.g., a V4 orga­nizer and at least two V4 part­ners). It is advised, how­ever, to include part­ners from all
Čítaj ďalej...

Small Grants – 1.3.2013

With the excep­tion of cross-border projects, enti­ties from at least three Visegrad Group (V4) coun­tries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) must be involved (e.g. a V4 orga­nizer and at least two V4 part­ners). It is advised, how­ever, to include part­ners from all V
Čítaj ďalej...

Prieskum

Vážená spoločnosť! Obchodná a priemyselná komora v župe Komárom-Ostrihom (KEKI) v spolupráci s Ekonomickou Fakultou Univerzity J. Selyeho (EF UJS) a s Personálnym a Manažérskym Výskumným Centrom Univerzity Szent István v Gödöllő (HU) vyhotovuje rozsiahly medzinárodný prieskum o rozšír
Čítaj ďalej...

Výzva: Fond bilaterálnej spolupráce

Výzva: Fond bilaterálnej spolupráce Vyhlásenie výzvy: 4. február 2013 Uzávierka prijímania žiadostí: Výzva je priebežná, trvanie výzvy: – projekty na vyhľadávanie a tvorbu partnerstiev: do 30. apríla 2014 – projekty na výmenu skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie:
Čítaj ďalej...

1. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html#prva_vyzva     1. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Vyhlásenie výzvy: 28. február 2013 Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013 Dokumenty výzvy:  Text výzvy: – oblasť podpory Aktívne občianstvo – oblasť podpory Ochran
Čítaj ďalej...

FPA: otvorenie projektových výziev

11.02.2013 – Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlásila výzvy v rámci programu Framework Partnership Agreements na obdobie rokov 2014 až 2018. Výzvy sa týkajú týchto európskych tematických centier: Air and climate change mitigation (EEA/ACC/13/001-ETC/ACM), Biological div
Čítaj ďalej...

Dotazník CKO k príprave programového obdobia 2014 – 2020

Dňa 28. februára 2013 Centrálny koordinačný orgán zverejnil Dotazník k príprave programového obdobia 2014 – 2020. Jeho cieľom  je zhromaždiť názory a príspevky verejnosti na aktuálne otázky týkajúce sa využívania fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020. Výsledky verejne
Čítaj ďalej...