Kategória

Výzvy

Úprava č.2 súboru prílohy č. 5 Index bonity k výzve KaHR-13SP-1201 v znení usmernenia č. 2

      Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje žiadateľov, že dňa 10. januára 2013 bol po druhý raz  vo výzve KaHR-13SP-1201 opravený súbor prílohy č. 5 -Index bonity v znení usmernenia č. 2. Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-13SP-1201a úprave prílohy č. 5 Index bonit
Čítaj ďalej...

Obce môžu požiadať o dotácie na obstaranie územných plánov do konca februára

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR naďalej pokračuje s podporou obstarávania územných plánov obce poskytovaním dotácií podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obcí. Dotáciu je možné poskytnúť na spracovan
Čítaj ďalej...