Kontakt

v prípade záujmu o ďalšie informácie neváhajte obrátiť sa na nás

telefonicky: 035/77 33 105 , mobil: 0917 329 715

e-mailom: director@rrakn.sk

www.rrakn.sk

alebo osobne:

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Nádvorie Európy č.53 – Dom Írsko

945 01 Komárno