Informačná databáza o území v pôsobnosti prijímateľa na rok 2012 – LAU 1 (úroveň okresu)