Spolupráca miestnych akčných skupín “Hídverő – Most priateľstva” (SK) a VÉRTES – GERECSE (HU)