Spolupráca miestnych akčných skupín Združenie DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (SK) a VÉRTES – GERECSE (HU)