Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií